fbpx

Profile Category: Giám đốc điều hành

Trang chủ / Giám đốc điều hành
Bs. LÂM QUANG THƯ
Profiles

Bs. LÂM QUANG THƯ

Tôi đang trên con đường thực hiện ước mơ xây dựng Homedoctors trở thành đơn vị Bác Sĩ Gia Đình số 1 Việt Nam sau 10 năm.
Tạo ra dịch vụ tốt nhất bằng sự tận, tận lực trong mỗi hành động của Homedoctors!

Call Now Button