fbpx

Bs. LÂM QUANG THƯ

Giám Đốc Điều Hành
bs-lam-quang-thu

Tôi đang trên con đường thực hiện ước mơ xây dựng Homedoctors trở thành đơn vị Bác Sĩ Gia Đình số 1 Việt Nam sau 10 năm.
Tạo ra dịch vụ tốt nhất bằng sự tận, tận lực trong mỗi hành động của Homedoctors!

Call Now Button